தருமை ஆதீனம் வேளூர் ஸ்ரீவைத்தியநாதசுவாமி தேவஸ்தானம், வைத்தீஸ்வரன்கோயில்.

Vaithiswarankoil is a popular place of pilgrimage in South India. According to tradition the place is known as Pullirukkuvelur (pul-bird-Jatayu, Irukku-Rigveda, Vel-Murugan, oor-Sun). All

Read more

ஸ்ரீ சட்டைநாத ஸ்வாமி கோயில் – சீர்காழி

ஸ்வாமி – ஸ்ரீ பிரமபுரீஸ்வரர் அம்பாள் – திருநிலை நாயகி கோயிலின் சிறப்பு -பிரமர்கள் இறைவனை வழிபட்டு வந்ததால் பிரமபுரம் எனப்படுகிறது. நால்வர்களாலும் பாடல் பெற்ற ஸ்தலம் ஸ்ரீ சட்டைநாத ஸ்வாமி மிகவும்

Read more